school supplies and notebook

Metinis nario mokestis – 200kr.

Nario mokestis mokamas už kalendorinius metus, t.y. nuo sausio 1d. iki gruodžio 31 d.

Nario mokestį gali sumokėti bei tapti RYTMEČIO nariu mokyklą lankantys vaikai, jų tėveliai ir visi, kurie nori prisijungti prie RYTMEČIO veiklos.

Kaip sumokėti nario mokestį?
Mokant nario mokestį mokėjimo paskirtyje įrašykite būsimo nario vardą ir pavardę. (Pavyzdžiui, jeigu jūs nusprendėte, kad RYTMEČIO nariu taps tik jūsų vaikas, tai įrašykite vaiko vardą bei pavardę,)

Sąskaita, į kurią reikia pervesti pinigus:
Litauisk Skole Morgentid
Sąsk. nr: 3633.68.95027
SparebankenVest